Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Εἰκόνες ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Χριστοφόρου & Εὐθυμίου Κατερίνης

Ἄποψη Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Χριστοφόρου & Εὐθυμίου Κατερίνης


Ἄποψη Ἐνοριακοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου 

Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Χριστοφόρου & Εὐθυμίου Κατερίνης


Ἀπό τό Ἐσωτερικό τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Χριστοφόρου & Εὐθυμίου Κατερίνης στίς 20-01-2010 ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου